tiem hot

Nghiên cứu, học tập nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Thời Gian:3Tuần Trước   Đọc Bài :1
Bộ Kế hoạch và Đầu tư có 8 điểm cầu kết nối với Hội nghị trực tuyến (Ảnh: Lê Tiên)

Hội nghị có sự tham gia của trên 28.000 đảng viên, tại trên 500 điểm cầu trên toàn quốc. Tại điểm cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tham dự Hội nghị có các Lãnh đạo Bộ, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cùng toàn thể đảng viên các đơn vị trực thuộc.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có 8 điểm cầu kết nối với Hội nghị trực tuyến, trong đó có 3 điểm cầu kết nối trực tiếp với đường truyền của Đảng ủy Khối; 5 điểm cầu kết nối thông qua hình thức livestream.

Tại Hội nghị, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học đã giới thiệu nội dung cơ bản của cuốn sách và những yêu cầu, nhiệm vụ xoay quanh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó nêu rõ: Cuốn sách nhằm hệ thống hóa sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, giúp các ngành, các cấp, các địa phương, các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và nhân dân nắm vững, quán triệt và triển khai có hiệu quả công tác quan trọng này.

Cuốn sách thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Nội dung những chỉ đạo này được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của Tổng Bí thư, góp phần làm sáng rõ bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cuốn sách thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng (Ảnh: Lê Tiên)

Cuốn sách cũng nêu vấn đề gợi mở, định hướng và đưa ra nhiều giải pháp có giá trị quan trọng trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện sâu rộng, hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần, gồm: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc; Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể đã phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị. Sau Hội nghị này, cấp ủy các cấp phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các cơ quan báo chí; chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung Cuốn sách đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội và trên các ấn phẩm của các cơ quan báo chí.

Đảng ủy các cơ quan thông tấn, báo chí trực thuộc Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, xây dựng phóng sự, bài viết, tin phản ánh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong toàn bộ Đảng bộ Khối.

Một trong các điểm cầu dự Hội nghị trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Ảnh: Lê Tiên)

Đảng ủy Cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, đây là đợt sinh hoạt chính trị, nghiên cứu, học tập quan trọng của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và của Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Do đó, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan đề nghị các đảng ủy, chi ủy tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc nội dung Cuốn sách; đồng thời cấp ủy các cấp phối hợp với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc tuyên truyền, phổ biến nội dung Cuốn sách đến các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chưa được tham dự Hội nghị./.

trang trước:Đình chỉ công việc nhân viên sân bay phát ngôn phản cảm khi phục vụ khách khuyết tật

trang sau:Xử lý nghiêm cán bộ nếu vẫn yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu

Bình luận moi nguoi