tiem hot

Dự án “Xây dựng vùng chuyên canh trồng rau theo hướng hữu cơ an toàn” được nghiệm thu

Thời Gian:2Tuần Trước   Đọc Bài :3

Dự án này do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Bù Đốp thực hiện từ tháng 9-2020 đến tháng 12-2022.

Thạc sĩ Đỗ Hữu Đức, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Bù Đốp, chủ nhiệm dự án cho biết: Ngay sau khi được tuyển chọn, các thành viên dự án đã tiến hành xây dựng 3 mô hình sản xuất rau theo hướng hữu cơ an toàn với quy mô 3.000m2/mô hình; tiến hành tập huấn quy trình canh tác rau theo hướng hữu cơ an toàn cho ít nhất 120 nông dân trong huyện.

Thạc sĩ Đỗ Hữu Đức, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Bù Đốp, chủ nhiệm dự án báo cáo tại cuộc họp

Qua hơn 2 năm thực hiện dự án, mô hình trồng rau theo hướng hữu cơ canh tác trong nhà lưới và sử dụng các loại men vi sinh, như paecilomyces streptomyces, trichoderma đã đem lại hiệu quả phòng trừ sâu bệnh gây hại rất cao, góp phần thúc đẩy hình thành vùng chuyên canh trồng rau theo hướng hữu cơ an toàn. Từ đó giúp tăng năng suất rau và đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Kết quả, hiệu quả kinh tế tăng 42,4%, trung bình từng hộ đạt gần 757 triệu đồng/ha/ năm.

Tiến sĩ Lưu Thị Thanh Thất, Trưởng khoa Nông học, Trường cao đẳng Công nghiệp cao su nhận xét, tác giả đã nêu được tính cấp thiết của dự án

Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng cho rằng, dự án đã tác động đến nhận thức và phương thức canh tác, giúp nông dân trồng rau trên địa bàn huyện Bù Đốp thay đổi tập quán canh tác cũ, nắm bắt được quy trình sản suất mới, quen dần với việc sản xuất rau theo hướng hữu cơ an toàn. Từ đó tạo tiền đề phát triển vùng sản xuất rau theo hướng hữu cơ an toàn ở địa phương. Đồng thời đề nghị đơn vị chủ trì sớm xây dựng được quy trình trồng rau theo hướng hữu cơ an toàn để chuyển giao cho nhân dân ứng dụng vào thực tiễn.

Hội đồng đã bỏ phiếu đồng ý nghiệm thu dự án.

trang trước:Elon Musk cảm ơn Apple

trang sau:“Đột phá pháp lý sẽ giúp bất động sản hồi sinh”

Bình luận moi nguoi